Sổ kết quả xổ số TP.HCM
Từ ngày : Đến ngày :
Xem hướng dẫn
Để xem kết quả xổ số trong quá khứ các bạn cần chọn Từ ngàyĐến ngày, sau đó bấm chuột vào nút Xem kết quả để xem.

Dưới đây là bảng mã tỉnh xổ số miền Trung.

BDH(Bình Định), DNG(Đà Nẵng), DNO(Đắc Nông ), DLK(DaklaK), GL(Gia Lai),
KH(Khánh Hoà), KT(Kon Tum), NT(Ninh Thuận), PY(Phú Yên), QB(Quảng Bình),
QNM(Quảng Nam), QNI(Quảng Ngãi), QT(Quảng trị), TTH(Thừa Thiên Huế)


Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.

Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2015 đến nay

TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 13 tháng 08 năm 2018
Gải Đ.Biệt 530867
Giải nhất 64334
Giải nhì 44094
Giải ba 67668 - 37079
Giải tư 31805 07248
09330 - 31810
17625 - 87604 - 00636
Giải năm 9636
Giải sáu 1053 - 8385 - 8394
Giải bảy 703
Giải tám 52
Đầu Loto
0 05. 04. 03.
1 10.
2 25.
3 34. 30. 36. 36.
4 48.
5 53. 52.
6 68. 67.
7 79.
8 85.
9 94. 94.
Đuôi Loto
0 30. 10.
1
2 52.
3 53. 03.
4 34. 94. 04. 94.
5 05. 25. 85.
6 36. 36.
7 67.
8 68. 48.
9 79.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 11 tháng 08 năm 2018
Gải Đ.Biệt 434220
Giải nhất 06689
Giải nhì 98717
Giải ba 29603 - 79273
Giải tư 85716 42572
81345 - 68896
90568 - 79573 - 36209
Giải năm 2550
Giải sáu 6600 - 7018 - 6461
Giải bảy 741
Giải tám 34
Đầu Loto
0 03. 09. 00.
1 17. 16. 18.
2 20.
3 34.
4 45. 41.
5 50.
6 68. 61.
7 73. 72. 73.
8 89.
9 96.
Đuôi Loto
0 50. 00. 20.
1 61. 41.
2 72.
3 03. 73. 73.
4 34.
5 45.
6 16. 96.
7 17.
8 68. 18.
9 89. 09.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 06 tháng 08 năm 2018
Gải Đ.Biệt 836164
Giải nhất 34872
Giải nhì 90365
Giải ba 26506 - 03162
Giải tư 61886 46696
22855 - 23147
66499 - 05117 - 03827
Giải năm 9362
Giải sáu 6417 - 1892 - 0482
Giải bảy 641
Giải tám 90
Đầu Loto
0 06.
1 17. 17.
2 27.
3
4 47. 41.
5 55.
6 65. 62. 62. 64.
7 72.
8 86. 82.
9 96. 99. 92. 90.
Đuôi Loto
0 90.
1 41.
2 72. 62. 62. 92. 82.
3
4 64.
5 65. 55.
6 06. 86. 96.
7 47. 17. 27. 17.
8
9 99.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 04 tháng 08 năm 2018
Gải Đ.Biệt 115395
Giải nhất 69466
Giải nhì 11930
Giải ba 41411 - 64108
Giải tư 55826 85453
74616 - 04866
21608 - 96047 - 58041
Giải năm 1957
Giải sáu 8829 - 1857 - 5964
Giải bảy 385
Giải tám 37
Đầu Loto
0 08. 08.
1 11. 16.
2 26. 29.
3 30. 37.
4 47. 41.
5 53. 57. 57.
6 66. 66. 64.
7
8 85.
9 95.
Đuôi Loto
0 30.
1 11. 41.
2
3 53.
4 64.
5 85. 95.
6 66. 26. 16. 66.
7 47. 57. 57. 37.
8 08. 08.
9 29.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 30 tháng 07 năm 2018
Gải Đ.Biệt 060340
Giải nhất 80935
Giải nhì 80745
Giải ba 27749 - 75085
Giải tư 95452 79877
00707 - 53852
33179 - 69169 - 90255
Giải năm 9075
Giải sáu 4965 - 6770 - 3456
Giải bảy 451
Giải tám 41
Đầu Loto
0 07.
1
2
3 35.
4 45. 49. 41. 40.
5 52. 52. 55. 56. 51.
6 69. 65.
7 77. 79. 75. 70.
8 85.
9
Đuôi Loto
0 70. 40.
1 51. 41.
2 52. 52.
3
4
5 35. 45. 85. 55. 75. 65.
6 56.
7 77. 07.
8
9 49. 79. 69.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 28 tháng 07 năm 2018
Gải Đ.Biệt 533258
Giải nhất 96943
Giải nhì 14724
Giải ba 05931 - 75075
Giải tư 46064 92732
51752 - 85290
32074 - 94210 - 43858
Giải năm 0902
Giải sáu 0289 - 0105 - 5316
Giải bảy 953
Giải tám 22
Đầu Loto
0 02. 05.
1 10. 16.
2 24. 22.
3 31. 32.
4 43.
5 52. 58. 53. 58.
6 64.
7 75. 74.
8 89.
9 90.
Đuôi Loto
0 90. 10.
1 31.
2 32. 52. 02. 22.
3 43. 53.
4 24. 64. 74.
5 75. 05.
6 16.
7
8 58. 58.
9 89.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 23 tháng 07 năm 2018
Gải Đ.Biệt 104948
Giải nhất 39112
Giải nhì 75226
Giải ba 57862 - 46692
Giải tư 19795 41583
91295 - 98474
18905 - 31922 - 31481
Giải năm 0747
Giải sáu 2870 - 9104 - 7761
Giải bảy 531
Giải tám 32
Đầu Loto
0 05. 04.
1 12.
2 26. 22.
3 31. 32.
4 47. 48.
5
6 62. 61.
7 74. 70.
8 83. 81.
9 92. 95. 95.
Đuôi Loto
0 70.
1 81. 61. 31.
2 12. 62. 92. 22. 32.
3 83.
4 74. 04.
5 95. 95. 05.
6 26.
7 47.
8 48.
9


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 21 tháng 07 năm 2018
Gải Đ.Biệt 063439
Giải nhất 69509
Giải nhì 01382
Giải ba 94108 - 60117
Giải tư 88356 29029
48555 - 51357
11100 - 98588 - 85623
Giải năm 3295
Giải sáu 9822 - 8455 - 8586
Giải bảy 118
Giải tám 05
Đầu Loto
0 09. 08. 00. 05.
1 17. 18.
2 29. 23. 22.
3 39.
4
5 56. 55. 57. 55.
6
7
8 82. 88. 86.
9 95.
Đuôi Loto
0 00.
1
2 82. 22.
3 23.
4
5 55. 95. 55. 05.
6 56. 86.
7 17. 57.
8 08. 88. 18.
9 09. 29. 39.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 16 tháng 07 năm 2018
Gải Đ.Biệt 722812
Giải nhất 02247
Giải nhì 00334
Giải ba 98412 - 06354
Giải tư 92602 29906
23753 - 32162
93562 - 78401 - 32494
Giải năm 1255
Giải sáu 7714 - 9562 - 0305
Giải bảy 228
Giải tám 79
Đầu Loto
0 02. 06. 01. 05.
1 12. 14. 12.
2 28.
3 34.
4 47.
5 54. 53. 55.
6 62. 62. 62.
7 79.
8
9 94.
Đuôi Loto
0
1 01.
2 12. 02. 62. 62. 62. 12.
3 53.
4 34. 54. 94. 14.
5 55. 05.
6 06.
7 47.
8 28.
9 79.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 14 tháng 07 năm 2018
Gải Đ.Biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba -
Giải tư
-
- -
Giải năm 9849
Giải sáu 1620 - 3977 - 9135
Giải bảy 324
Giải tám 39
Đầu Loto
0
1
2 20. 24.
3 35. 39.
4 49.
5
6
7 77.
8
9
Đuôi Loto
0 20.
1
2
3
4 24.
5 35.
6
7 77.
8
9 49. 39.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 09 tháng 07 năm 2018
Gải Đ.Biệt 401224
Giải nhất 65289
Giải nhì 35311
Giải ba 52104 - 85925
Giải tư 62190 05006
84667 - 03219
90577 - 27244 - 76232
Giải năm 0264
Giải sáu 2590 - 6522 - 4459
Giải bảy 665
Giải tám 78
Đầu Loto
0 04. 06.
1 11. 19.
2 25. 22. 24.
3 32.
4 44.
5 59.
6 67. 64. 65.
7 77. 78.
8 89.
9 90. 90.
Đuôi Loto
0 90. 90.
1 11.
2 32. 22.
3
4 04. 44. 64. 24.
5 25. 65.
6 06.
7 67. 77.
8 78.
9 89. 19. 59.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 07 tháng 07 năm 2018
Gải Đ.Biệt 532915
Giải nhất 88437
Giải nhì 14848
Giải ba 99069 - 70993
Giải tư 47061 22274
38546 - 73011
93430 - 66049 - 51452
Giải năm 9835
Giải sáu 4393 - 8701 - 6051
Giải bảy 489
Giải tám 47
Đầu Loto
0 01.
1 11. 15.
2
3 37. 30. 35.
4 48. 46. 49. 47.
5 52. 51.
6 69. 61.
7 74.
8 89.
9 93. 93.
Đuôi Loto
0 30.
1 61. 11. 01. 51.
2 52.
3 93. 93.
4 74.
5 35. 15.
6 46.
7 37. 47.
8 48.
9 69. 49. 89.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 02 tháng 07 năm 2018
Gải Đ.Biệt 477638
Giải nhất 20703
Giải nhì 97739
Giải ba 39674 - 76762
Giải tư 89922 43500
37025 - 60169
85040 - 99170 - 47851
Giải năm 5382
Giải sáu 7256 - 7049 - 3142
Giải bảy 079
Giải tám 56
Đầu Loto
0 03. 00.
1
2 22. 25.
3 39. 38.
4 40. 49. 42.
5 51. 56. 56.
6 62. 69.
7 74. 70. 79.
8 82.
9
Đuôi Loto
0 00. 40. 70.
1 51.
2 62. 22. 82. 42.
3 03.
4 74.
5 25.
6 56. 56.
7
8 38.
9 39. 69. 49. 79.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 30 tháng 06 năm 2018
Gải Đ.Biệt 893243
Giải nhất 23632
Giải nhì 09492
Giải ba 41487 - 50780
Giải tư 36583 36406
29414 - 24193
02954 - 13684 - 14629
Giải năm 7283
Giải sáu 1061 - 6610 - 0326
Giải bảy 204
Giải tám 06
Đầu Loto
0 06. 04. 06.
1 14. 10.
2 29. 26.
3 32.
4 43.
5 54.
6 61.
7
8 87. 80. 83. 84. 83.
9 92. 93.
Đuôi Loto
0 80. 10.
1 61.
2 32. 92.
3 83. 93. 83. 43.
4 14. 54. 84. 04.
5
6 06. 26. 06.
7 87.
8
9 29.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 25 tháng 06 năm 2018
Gải Đ.Biệt 974389
Giải nhất 32612
Giải nhì 95993
Giải ba 55146 - 99433
Giải tư 43229 19858
76778 - 78421
14596 - 99749 - 65803
Giải năm 7814
Giải sáu 6272 - 7152 - 0998
Giải bảy 153
Giải tám 78
Đầu Loto
0 03.
1 12. 14.
2 29. 21.
3 33.
4 46. 49.
5 58. 52. 53.
6
7 78. 72. 78.
8 89.
9 93. 96. 98.
Đuôi Loto
0
1 21.
2 12. 72. 52.
3 93. 33. 03. 53.
4 14.
5
6 46. 96.
7
8 58. 78. 98. 78.
9 29. 49. 89.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 23 tháng 06 năm 2018
Gải Đ.Biệt 503172
Giải nhất 33186
Giải nhì 91011
Giải ba 18487 - 90390
Giải tư 93633 97080
58279 - 18517
02153 - 95958 - 97146
Giải năm 0406
Giải sáu 0074 - 3304 - 6542
Giải bảy 416
Giải tám 55
Đầu Loto
0 06. 04.
1 11. 17. 16.
2
3 33.
4 46. 42.
5 53. 58. 55.
6
7 79. 74. 72.
8 86. 87. 80.
9 90.
Đuôi Loto
0 90. 80.
1 11.
2 42. 72.
3 33. 53.
4 74. 04.
5 55.
6 86. 46. 06. 16.
7 87. 17.
8 58.
9 79.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 18 tháng 06 năm 2018
Gải Đ.Biệt 091893
Giải nhất 46276
Giải nhì 19903
Giải ba 07337 - 13844
Giải tư 45451 30421
46035 - 42070
99425 - 21384 - 86408
Giải năm 5806
Giải sáu 6937 - 8673 - 8229
Giải bảy 037
Giải tám 22
Đầu Loto
0 03. 08. 06.
1
2 21. 25. 29. 22.
3 37. 35. 37. 37.
4 44.
5 51.
6
7 76. 70. 73.
8 84.
9 93.
Đuôi Loto
0 70.
1 51. 21.
2 22.
3 03. 73. 93.
4 44. 84.
5 35. 25.
6 76. 06.
7 37. 37. 37.
8 08.
9 29.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 16 tháng 06 năm 2018
Gải Đ.Biệt 098140
Giải nhất 10726
Giải nhì 74584
Giải ba 25102 - 50976
Giải tư 34251 98011
29598 - 69447
92649 - 43257 - 34770
Giải năm 2551
Giải sáu 7885 - 4775 - 8155
Giải bảy 065
Giải tám 45
Đầu Loto
0 02.
1 11.
2 26.
3
4 47. 49. 45. 40.
5 51. 57. 51. 55.
6 65.
7 76. 70. 75.
8 84. 85.
9 98.
Đuôi Loto
0 70. 40.
1 51. 11. 51.
2 02.
3
4 84.
5 85. 75. 55. 65. 45.
6 26. 76.
7 47. 57.
8 98.
9 49.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 11 tháng 06 năm 2018
Gải Đ.Biệt 202575
Giải nhất 59181
Giải nhì 19975
Giải ba 41057 - 75925
Giải tư 44647 02377
70854 - 31565
94872 - 97949 - 20460
Giải năm 9824
Giải sáu 5522 - 2690 - 8907
Giải bảy 831
Giải tám 79
Đầu Loto
0 07.
1
2 25. 24. 22.
3 31.
4 47. 49.
5 57. 54.
6 65. 60.
7 75. 77. 72. 79. 75.
8 81.
9 90.
Đuôi Loto
0 60. 90.
1 81. 31.
2 72. 22.
3
4 54. 24.
5 75. 25. 65. 75.
6
7 57. 47. 77. 07.
8
9 49. 79.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 09 tháng 06 năm 2018
Gải Đ.Biệt 056533
Giải nhất 68243
Giải nhì 80602
Giải ba 47059 - 84779
Giải tư 74299 27626
19279 - 83502
43731 - 71542 - 84970
Giải năm 7739
Giải sáu 5517 - 6941 - 8963
Giải bảy 564
Giải tám 71
Đầu Loto
0 02. 02.
1 17.
2 26.
3 31. 39. 33.
4 43. 42. 41.
5 59.
6 63. 64.
7 79. 79. 70. 71.
8
9 99.
Đuôi Loto
0 70.
1 31. 41. 71.
2 02. 02. 42.
3 43. 63. 33.
4 64.
5
6 26.
7 17.
8
9 59. 79. 99. 79. 39.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 04 tháng 06 năm 2018
Gải Đ.Biệt 143719
Giải nhất 92728
Giải nhì 28340
Giải ba 31743 - 67775
Giải tư 63130 75722
15543 - 32979
56230 - 25679 - 80464
Giải năm 3772
Giải sáu 8960 - 1517 - 0511
Giải bảy 452
Giải tám 30
Đầu Loto
0
1 17. 11. 19.
2 28. 22.
3 30. 30. 30.
4 40. 43. 43.
5 52.
6 64. 60.
7 75. 79. 79. 72.
8
9
Đuôi Loto
0 40. 30. 30. 60. 30.
1 11.
2 22. 72. 52.
3 43. 43.
4 64.
5 75.
6
7 17.
8 28.
9 79. 79. 19.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 02 tháng 06 năm 2018
Gải Đ.Biệt 501091
Giải nhất 65871
Giải nhì 25024
Giải ba 91151 - 23268
Giải tư 23566 57701
31817 - 94995
84185 - 89717 - 64676
Giải năm 9436
Giải sáu 3937 - 4101 - 4007
Giải bảy 342
Giải tám 71
Đầu Loto
0 01. 01. 07.
1 17. 17.
2 24.
3 36. 37.
4 42.
5 51.
6 68. 66.
7 71. 76. 71.
8 85.
9 95. 91.
Đuôi Loto
0
1 71. 51. 01. 01. 71. 91.
2 42.
3
4 24.
5 95. 85.
6 66. 76. 36.
7 17. 17. 37. 07.
8 68.
9


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 28 tháng 05 năm 2018
Gải Đ.Biệt 502731
Giải nhất 79448
Giải nhì 17533
Giải ba 90810 - 19303
Giải tư 55149 71630
97176 - 83557
67089 - 25762 - 94356
Giải năm 1979
Giải sáu 4999 - 9326 - 9817
Giải bảy 905
Giải tám 50
Đầu Loto
0 03. 05.
1 10. 17.
2 26.
3 33. 30. 31.
4 48. 49.
5 57. 56. 50.
6 62.
7 76. 79.
8 89.
9 99.
Đuôi Loto
0 10. 30. 50.
1 31.
2 62.
3 33. 03.
4
5 05.
6 76. 56. 26.
7 57. 17.
8 48.
9 49. 89. 79. 99.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 26 tháng 05 năm 2018
Gải Đ.Biệt 122345
Giải nhất 66049
Giải nhì 24064
Giải ba 21853 - 47038
Giải tư 51848 20493
59247 - 76987
96192 - 83293 - 94301
Giải năm 6098
Giải sáu 4015 - 5744 - 1451
Giải bảy 951
Giải tám 54
Đầu Loto
0 01.
1 15.
2
3 38.
4 49. 48. 47. 44. 45.
5 53. 51. 51. 54.
6 64.
7
8 87.
9 93. 92. 93. 98.
Đuôi Loto
0
1 01. 51. 51.
2 92.
3 53. 93. 93.
4 64. 44. 54.
5 15. 45.
6
7 47. 87.
8 38. 48. 98.
9 49.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 21 tháng 05 năm 2018
Gải Đ.Biệt 058352
Giải nhất 96365
Giải nhì 00903
Giải ba 79670 - 00612
Giải tư 84819 58924
38198 - 63449
26315 - 75972 - 30626
Giải năm 6329
Giải sáu 8465 - 7091 - 5032
Giải bảy 681
Giải tám 67
Đầu Loto
0 03.
1 12. 19. 15.
2 24. 26. 29.
3 32.
4 49.
5 52.
6 65. 65. 67.
7 70. 72.
8 81.
9 98. 91.
Đuôi Loto
0 70.
1 91. 81.
2 12. 72. 32. 52.
3 03.
4 24.
5 65. 15. 65.
6 26.
7 67.
8 98.
9 19. 49. 29.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 19 tháng 05 năm 2018
Gải Đ.Biệt 516387
Giải nhất 94177
Giải nhì 85013
Giải ba 63236 - 90396
Giải tư 57730 80757
89799 - 88783
91112 - 63303 - 07912
Giải năm 3353
Giải sáu 8526 - 7505 - 4115
Giải bảy 732
Giải tám 17
Đầu Loto
0 03. 05.
1 13. 12. 12. 15. 17.
2 26.
3 36. 30. 32.
4
5 57. 53.
6
7 77.
8 83. 87.
9 96. 99.
Đuôi Loto
0 30.
1
2 12. 12. 32.
3 13. 83. 03. 53.
4
5 05. 15.
6 36. 96. 26.
7 77. 57. 17. 87.
8
9 99.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 14 tháng 05 năm 2018
Gải Đ.Biệt 891481
Giải nhất 57976
Giải nhì 63626
Giải ba 77792 - 29748
Giải tư 86302 45657
46403 - 30653
58588 - 61869 - 58876
Giải năm 6334
Giải sáu 5246 - 0202 - 1223
Giải bảy 832
Giải tám 91
Đầu Loto
0 02. 03. 02.
1
2 26. 23.
3 34. 32.
4 48. 46.
5 57. 53.
6 69.
7 76. 76.
8 88. 81.
9 92. 91.
Đuôi Loto
0
1 91. 81.
2 92. 02. 02. 32.
3 03. 53. 23.
4 34.
5
6 76. 26. 76. 46.
7 57.
8 48. 88.
9 69.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 12 tháng 05 năm 2018
Gải Đ.Biệt 063815
Giải nhất 77743
Giải nhì 06914
Giải ba 28954 - 61737
Giải tư 15752 91761
14370 - 01574
10493 - 60161 - 35972
Giải năm 4468
Giải sáu 4804 - 7269 - 6115
Giải bảy 714
Giải tám 44
Đầu Loto
0 04.
1 14. 15. 14. 15.
2
3 37.
4 43. 44.
5 54. 52.
6 61. 61. 68. 69.
7 70. 74. 72.
8
9 93.
Đuôi Loto
0 70.
1 61. 61.
2 52. 72.
3 43. 93.
4 14. 54. 74. 04. 14. 44.
5 15. 15.
6
7 37.
8 68.
9 69.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 07 tháng 05 năm 2018
Gải Đ.Biệt 236959
Giải nhất 12096
Giải nhì 14893
Giải ba 33598 - 09021
Giải tư 86233 53989
93622 - 34544
23840 - 18770 - 70994
Giải năm 3912
Giải sáu 4067 - 4810 - 7087
Giải bảy 251
Giải tám 62
Đầu Loto
0
1 12. 10.
2 21. 22.
3 33.
4 44. 40.
5 51. 59.
6 67. 62.
7 70.
8 89. 87.
9 96. 93. 98. 94.
Đuôi Loto
0 40. 70. 10.
1 21. 51.
2 22. 12. 62.
3 93. 33.
4 44. 94.
5
6 96.
7 67. 87.
8 98.
9 89. 59.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 05 tháng 05 năm 2018
Gải Đ.Biệt 863955
Giải nhất 22796
Giải nhì 43408
Giải ba 12392 - 79917
Giải tư 13106 23340
90176 - 15614
23642 - 87545 - 32097
Giải năm 3853
Giải sáu 5735 - 2650 - 9395
Giải bảy 763
Giải tám 13
Đầu Loto
0 08. 06.
1 17. 14. 13.
2
3 35.
4 40. 42. 45.
5 53. 50. 55.
6 63.
7 76.
8
9 96. 92. 97. 95.
Đuôi Loto
0 40. 50.
1
2 92. 42.
3 53. 63. 13.
4 14.
5 45. 35. 95. 55.
6 96. 06. 76.
7 17. 97.
8 08.
9


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 30 tháng 04 năm 2018
Gải Đ.Biệt 210468
Giải nhất 34543
Giải nhì 13767
Giải ba 94898 - 26216
Giải tư 80811 18878
07652 - 02371
30452 - 56884 - 59027
Giải năm 0512
Giải sáu 5778 - 6233 - 7862
Giải bảy 802
Giải tám 05
Đầu Loto
0 02. 05.
1 16. 11. 12.
2 27.
3 33.
4 43.
5 52. 52.
6 67. 62. 68.
7 78. 71. 78.
8 84.
9 98.
Đuôi Loto
0
1 11. 71.
2 52. 52. 12. 62. 02.
3 43. 33.
4 84.
5 05.
6 16.
7 67. 27.
8 98. 78. 78. 68.
9


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 28 tháng 04 năm 2018
Gải Đ.Biệt 247803
Giải nhất 70120
Giải nhì 67042
Giải ba 57015 - 99292
Giải tư 50009 83944
82902 - 93897
70140 - 04950 - 47579
Giải năm 2527
Giải sáu 1978 - 8165 - 4396
Giải bảy 501
Giải tám 47
Đầu Loto
0 09. 02. 01. 03.
1 15.
2 20. 27.
3
4 42. 44. 40. 47.
5 50.
6 65.
7 79. 78.
8
9 92. 97. 96.
Đuôi Loto
0 20. 40. 50.
1 01.
2 42. 92. 02.
3 03.
4 44.
5 15. 65.
6 96.
7 97. 27. 47.
8 78.
9 09. 79.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 23 tháng 04 năm 2018
Gải Đ.Biệt 890464
Giải nhất 10864
Giải nhì 99523
Giải ba 89025 - 89279
Giải tư 74902 44218
02895 - 80558
31378 - 80607 - 83433
Giải năm 4172
Giải sáu 8267 - 1234 - 8827
Giải bảy 954
Giải tám 69
Đầu Loto
0 02. 07.
1 18.
2 23. 25. 27.
3 33. 34.
4
5 58. 54.
6 64. 67. 69. 64.
7 79. 78. 72.
8
9 95.
Đuôi Loto
0
1
2 02. 72.
3 23. 33.
4 64. 34. 54. 64.
5 25. 95.
6
7 07. 67. 27.
8 18. 58. 78.
9 79. 69.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018
Gải Đ.Biệt 198160
Giải nhất 50661
Giải nhì 15562
Giải ba 04241 - 14583
Giải tư 30162 72450
79957 - 61786
12446 - 93978 - 26221
Giải năm 9731
Giải sáu 9959 - 4681 - 7574
Giải bảy 679
Giải tám 42
Đầu Loto
0
1
2 21.
3 31.
4 41. 46. 42.
5 50. 57. 59.
6 61. 62. 62. 60.
7 78. 74. 79.
8 83. 86. 81.
9
Đuôi Loto
0 50. 60.
1 61. 41. 21. 31. 81.
2 62. 62. 42.
3 83.
4 74.
5
6 86. 46.
7 57.
8 78.
9 59. 79.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 16 tháng 04 năm 2018
Gải Đ.Biệt 739383
Giải nhất 87908
Giải nhì 77907
Giải ba 04694 - 42930
Giải tư 96421 52738
73646 - 58446
46715 - 69734 - 96451
Giải năm 9790
Giải sáu 7001 - 5748 - 2417
Giải bảy 605
Giải tám 32
Đầu Loto
0 08. 07. 01. 05.
1 15. 17.
2 21.
3 30. 38. 34. 32.
4 46. 46. 48.
5 51.
6
7
8 83.
9 94. 90.
Đuôi Loto
0 30. 90.
1 21. 51. 01.
2 32.
3 83.
4 94. 34.
5 15. 05.
6 46. 46.
7 07. 17.
8 08. 38. 48.
9


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018
Gải Đ.Biệt 552116
Giải nhất 97592
Giải nhì 82350
Giải ba 35197 - 71531
Giải tư 39162 40952
38114 - 67844
21971 - 76216 - 82955
Giải năm 0212
Giải sáu 0320 - 6067 - 4422
Giải bảy 457
Giải tám 03
Đầu Loto
0 03.
1 14. 16. 12. 16.
2 20. 22.
3 31.
4 44.
5 50. 52. 55. 57.
6 62. 67.
7 71.
8
9 92. 97.
Đuôi Loto
0 50. 20.
1 31. 71.
2 92. 62. 52. 12. 22.
3 03.
4 14. 44.
5 55.
6 16. 16.
7 97. 67. 57.
8
9


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 09 tháng 04 năm 2018
Gải Đ.Biệt 740100
Giải nhất 89547
Giải nhì 96952
Giải ba 66525 - 84597
Giải tư 34800 31847
78550 - 25905
56036 - 36984 - 72641
Giải năm 0558
Giải sáu 8083 - 7227 - 8646
Giải bảy 639
Giải tám 35
Đầu Loto
0 00. 05. 00.
1
2 25. 27.
3 36. 39. 35.
4 47. 47. 41. 46.
5 52. 50. 58.
6
7
8 84. 83.
9 97.
Đuôi Loto
0 00. 50. 00.
1 41.
2 52.
3 83.
4 84.
5 25. 05. 35.
6 36. 46.
7 47. 97. 47. 27.
8 58.
9 39.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 07 tháng 04 năm 2018
Gải Đ.Biệt 026174
Giải nhất 12049
Giải nhì 07738
Giải ba 04876 - 97082
Giải tư 06500 81025
87422 - 60344
01949 - 46344 - 85920
Giải năm 3388
Giải sáu 0173 - 5945 - 8011
Giải bảy 422
Giải tám 14
Đầu Loto
0 00.
1 11. 14.
2 25. 22. 20. 22.
3 38.
4 49. 44. 49. 44. 45.
5
6
7 76. 73. 74.
8 82. 88.
9
Đuôi Loto
0 00. 20.
1 11.
2 82. 22. 22.
3 73.
4 44. 44. 14. 74.
5 25. 45.
6 76.
7
8 38. 88.
9 49. 49.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 02 tháng 04 năm 2018
Gải Đ.Biệt 580916
Giải nhất 13931
Giải nhì 99432
Giải ba 88219 - 48071
Giải tư 35113 90059
04844 - 87548
45052 - 21749 - 29943
Giải năm 4012
Giải sáu 6104 - 9708 - 9014
Giải bảy 747
Giải tám 60
Đầu Loto
0 04. 08.
1 19. 13. 12. 14. 16.
2
3 31. 32.
4 44. 48. 49. 43. 47.
5 59. 52.
6 60.
7 71.
8
9
Đuôi Loto
0 60.
1 31. 71.
2 32. 52. 12.
3 13. 43.
4 44. 04. 14.
5
6 16.
7 47.
8 48. 08.
9 19. 59. 49.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018
Gải Đ.Biệt 669251
Giải nhất 32672
Giải nhì 39520
Giải ba 11992 - 11864
Giải tư 65612 86399
42860 - 37722
05119 - 62956 - 56110
Giải năm 8439
Giải sáu 9469 - 8107 - 3886
Giải bảy 345
Giải tám 76
Đầu Loto
0 07.
1 12. 19. 10.
2 20. 22.
3 39.
4 45.
5 56. 51.
6 64. 60. 69.
7 72. 76.
8 86.
9 92. 99.
Đuôi Loto
0 20. 60. 10.
1 51.
2 72. 92. 12. 22.
3
4 64.
5 45.
6 56. 86. 76.
7 07.
8
9 99. 19. 39. 69.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 26 tháng 03 năm 2018
Gải Đ.Biệt 022213
Giải nhất 91711
Giải nhì 33932
Giải ba 85129 - 21043
Giải tư 09766 60268
68468 - 96626
73880 - 92284 - 31888
Giải năm 5254
Giải sáu 1219 - 4944 - 6284
Giải bảy 343
Giải tám 69
Đầu Loto
0
1 11. 19. 13.
2 29. 26.
3 32.
4 43. 44. 43.
5 54.
6 66. 68. 68. 69.
7
8 80. 84. 88. 84.
9
Đuôi Loto
0 80.
1 11.
2 32.
3 43. 43. 13.
4 84. 54. 44. 84.
5
6 66. 26.
7
8 68. 68. 88.
9 29. 19. 69.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 24 tháng 03 năm 2018
Gải Đ.Biệt 311546
Giải nhất 39121
Giải nhì 11462
Giải ba 42882 - 32219
Giải tư 33191 27054
22660 - 54761
31630 - 35935 - 26755
Giải năm 2878
Giải sáu 6671 - 8247 - 9581
Giải bảy 042
Giải tám 49
Đầu Loto
0
1 19.
2 21.
3 30. 35.
4 47. 42. 49. 46.
5 54. 55.
6 62. 60. 61.
7 78. 71.
8 82. 81.
9 91.
Đuôi Loto
0 60. 30.
1 21. 91. 61. 71. 81.
2 62. 82. 42.
3
4 54.
5 35. 55.
6 46.
7 47.
8 78.
9 19. 49.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 19 tháng 03 năm 2018
Gải Đ.Biệt 692967
Giải nhất 49136
Giải nhì 23191
Giải ba 05277 - 72915
Giải tư 69186 19444
07960 - 01205
09613 - 12010 - 12287
Giải năm 3910
Giải sáu 5969 - 1615 - 5493
Giải bảy 675
Giải tám 40
Đầu Loto
0 05.
1 15. 13. 10. 10. 15.
2
3 36.
4 44. 40.
5
6 60. 69. 67.
7 77. 75.
8 86. 87.
9 91. 93.
Đuôi Loto
0 60. 10. 10. 40.
1 91.
2
3 13. 93.
4 44.
5 15. 05. 15. 75.
6 36. 86.
7 77. 87. 67.
8
9 69.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 17 tháng 03 năm 2018
Gải Đ.Biệt 920923
Giải nhất 53352
Giải nhì 70911
Giải ba 53656 - 61024
Giải tư 34436 26103
35442 - 47519
41804 - 00700 - 36775
Giải năm 7394
Giải sáu 2343 - 2517 - 2034
Giải bảy 997
Giải tám 55
Đầu Loto
0 03. 04. 00.
1 11. 19. 17.
2 24. 23.
3 36. 34.
4 42. 43.
5 52. 56. 55.
6
7 75.
8
9 94. 97.
Đuôi Loto
0 00.
1 11.
2 52. 42.
3 03. 43. 23.
4 24. 04. 94. 34.
5 75. 55.
6 56. 36.
7 17. 97.
8
9 19.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 12 tháng 03 năm 2018
Gải Đ.Biệt 354108
Giải nhất 07021
Giải nhì 07416
Giải ba 52669 - 09219
Giải tư 77356 44439
53614 - 38141
57392 - 85713 - 17214
Giải năm 1652
Giải sáu 0404 - 3221 - 9101
Giải bảy 782
Giải tám 57
Đầu Loto
0 04. 01. 08.
1 16. 19. 14. 13. 14.
2 21. 21.
3 39.
4 41.
5 56. 52. 57.
6 69.
7
8 82.
9 92.
Đuôi Loto
0
1 21. 41. 21. 01.
2 92. 52. 82.
3 13.
4 14. 14. 04.
5
6 16. 56.
7 57.
8 08.
9 69. 19. 39.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 10 tháng 03 năm 2018
Gải Đ.Biệt 229105
Giải nhất 53123
Giải nhì 16398
Giải ba 04078 - 95966
Giải tư 41542 81375
24256 - 49595
11481 - 62422 - 08361
Giải năm 5705
Giải sáu 5869 - 1767 - 5638
Giải bảy 747
Giải tám 66
Đầu Loto
0 05. 05.
1
2 23. 22.
3 38.
4 42. 47.
5 56.
6 66. 61. 69. 67. 66.
7 78. 75.
8 81.
9 98. 95.
Đuôi Loto
0
1 81. 61.
2 42. 22.
3 23.
4
5 75. 95. 05. 05.
6 66. 56. 66.
7 67. 47.
8 98. 78. 38.
9 69.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 05 tháng 03 năm 2018
Gải Đ.Biệt 526176
Giải nhất 91016
Giải nhì 68653
Giải ba 25170 - 55826
Giải tư 43188 34281
61617 - 85051
22058 - 89612 - 19836
Giải năm 2023
Giải sáu 4598 - 6296 - 0635
Giải bảy 106
Giải tám 63
Đầu Loto
0 06.
1 16. 17. 12.
2 26. 23.
3 36. 35.
4
5 53. 51. 58.
6 63.
7 70. 76.
8 88. 81.
9 98. 96.
Đuôi Loto
0 70.
1 81. 51.
2 12.
3 53. 23. 63.
4
5 35.
6 16. 26. 36. 96. 06. 76.
7 17.
8 88. 58. 98.
9


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 03 tháng 03 năm 2018
Gải Đ.Biệt 223365
Giải nhất 30168
Giải nhì 00771
Giải ba 37920 - 60112
Giải tư 29011 18767
75305 - 90439
99122 - 69306 - 32168
Giải năm 0112
Giải sáu 0694 - 2156 - 1324
Giải bảy 764
Giải tám 94
Đầu Loto
0 05. 06.
1 12. 11. 12.
2 20. 22. 24.
3 39.
4
5 56.
6 68. 67. 68. 64. 65.
7 71.
8
9 94. 94.
Đuôi Loto
0 20.
1 71. 11.
2 12. 22. 12.
3
4 94. 24. 64. 94.
5 05. 65.
6 06. 56.
7 67.
8 68. 68.
9 39.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 26 tháng 02 năm 2018
Gải Đ.Biệt 663283
Giải nhất 66469
Giải nhì 25290
Giải ba 76203 - 77410
Giải tư 37847 30328
36968 - 28600
66352 - 50659 - 26470
Giải năm 7563
Giải sáu 6184 - 4471 - 1613
Giải bảy 070
Giải tám 70
Đầu Loto
0 03. 00.
1 10. 13.
2 28.
3
4 47.
5 52. 59.
6 69. 68. 63.
7 70. 71. 70. 70.
8 84. 83.
9 90.
Đuôi Loto
0 90. 10. 00. 70. 70. 70.
1 71.
2 52.
3 03. 63. 13. 83.
4 84.
5
6
7 47.
8 28. 68.
9 69. 59.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 24 tháng 02 năm 2018
Gải Đ.Biệt 106561
Giải nhất 03230
Giải nhì 26035
Giải ba 04363 - 58829
Giải tư 54569 33440
53231 - 31374
63530 - 19599 - 95256
Giải năm 3491
Giải sáu 3822 - 4758 - 5469
Giải bảy 031
Giải tám 46
Đầu Loto
0
1
2 29. 22.
3 30. 35. 31. 30. 31.
4 40. 46.
5 56. 58.
6 63. 69. 69. 61.
7 74.
8
9 99. 91.
Đuôi Loto
0 30. 40. 30.
1 31. 91. 31. 61.
2 22.
3 63.
4 74.
5 35.
6 56. 46.
7
8 58.
9 29. 69. 99. 69.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 19 tháng 02 năm 2018
Gải Đ.Biệt 067901
Giải nhất 40884
Giải nhì 78123
Giải ba 52753 - 84295
Giải tư 99127 95823
49193 - 56391
99619 - 79020 - 35376
Giải năm 1148
Giải sáu 0527 - 2438 - 4989
Giải bảy 930
Giải tám 92
Đầu Loto
0 01.
1 19.
2 23. 27. 23. 20. 27.
3 38. 30.
4 48.
5 53.
6
7 76.
8 84. 89.
9 95. 93. 91. 92.
Đuôi Loto
0 20. 30.
1 91. 01.
2 92.
3 23. 53. 23. 93.
4 84.
5 95.
6 76.
7 27. 27.
8 48. 38.
9 19. 89.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 17 tháng 02 năm 2018
Gải Đ.Biệt 620762
Giải nhất 55070
Giải nhì 55070
Giải ba 94205 - 62564
Giải tư 25632 55432
33028 - 05410
85858 - 07564 - 22531
Giải năm 5057
Giải sáu 4185 - 2763 - 0312
Giải bảy 868
Giải tám 29
Đầu Loto
0 05.
1 10. 12.
2 28. 29.
3 32. 32. 31.
4
5 58. 57.
6 64. 64. 63. 68. 62.
7 70. 70.
8 85.
9
Đuôi Loto
0 70. 70. 10.
1 31.
2 32. 32. 12. 62.
3 63.
4 64. 64.
5 05. 85.
6
7 57.
8 28. 58. 68.
9 29.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 12 tháng 02 năm 2018
Gải Đ.Biệt 823058
Giải nhất 89729
Giải nhì 04960
Giải ba 66205 - 36608
Giải tư 54475 59225
12643 - 04273
15600 - 67089 - 36787
Giải năm 7357
Giải sáu 1355 - 7991 - 4342
Giải bảy 826
Giải tám 90
Đầu Loto
0 05. 08. 00.
1
2 29. 25. 26.
3
4 43. 42.
5 57. 55. 58.
6 60.
7 75. 73.
8 89. 87.
9 91. 90.
Đuôi Loto
0 60. 00. 90.
1 91.
2 42.
3 43. 73.
4
5 05. 75. 25. 55.
6 26.
7 87. 57.
8 08. 58.
9 29. 89.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 10 tháng 02 năm 2018
Gải Đ.Biệt 377323
Giải nhất 44831
Giải nhì 58144
Giải ba 46767 - 96559
Giải tư 45315 04815
69525 - 87276
07131 - 06778 - 04729
Giải năm 6192
Giải sáu 4108 - 4143 - 7057
Giải bảy 236
Giải tám 44
Đầu Loto
0 08.
1 15. 15.
2 25. 29. 23.
3 31. 31. 36.
4 44. 43. 44.
5 59. 57.
6 67.
7 76. 78.
8
9 92.
Đuôi Loto
0
1 31. 31.
2 92.
3 43. 23.
4 44. 44.
5 15. 15. 25.
6 76. 36.
7 67. 57.
8 78. 08.
9 59. 29.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 05 tháng 02 năm 2018
Gải Đ.Biệt 851616
Giải nhất 41980
Giải nhì 51528
Giải ba 37629 - 63285
Giải tư 69073 50593
14754 - 08075
71216 - 62367 - 16122
Giải năm 1538
Giải sáu 2715 - 5168 - 0889
Giải bảy 179
Giải tám 29
Đầu Loto
0
1 16. 15. 16.
2 28. 29. 22. 29.
3 38.
4
5 54.
6 67. 68.
7 73. 75. 79.
8 80. 85. 89.
9 93.
Đuôi Loto
0 80.
1
2 22.
3 73. 93.
4 54.
5 85. 75. 15.
6 16. 16.
7 67.
8 28. 38. 68.
9 29. 89. 79. 29.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018
Gải Đ.Biệt 635316
Giải nhất 71777
Giải nhì 51514
Giải ba 13473 - 76495
Giải tư 55230 04092
99219 - 99361
28099 - 06539 - 15855
Giải năm 0444
Giải sáu 9737 - 3462 - 4275
Giải bảy 939
Giải tám 64
Đầu Loto
0
1 14. 19. 16.
2
3 30. 39. 37. 39.
4 44.
5 55.
6 61. 62. 64.
7 77. 73. 75.
8
9 95. 92. 99.
Đuôi Loto
0 30.
1 61.
2 92. 62.
3 73.
4 14. 44. 64.
5 95. 55. 75.
6 16.
7 77. 37.
8
9 19. 99. 39. 39.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 29 tháng 01 năm 2018
Gải Đ.Biệt 549743
Giải nhất 18036
Giải nhì 06847
Giải ba 72480 - 01492
Giải tư 20798 84895
86392 - 70746
23188 - 56971 - 13623
Giải năm 4496
Giải sáu 7991 - 0400 - 5969
Giải bảy 565
Giải tám 59
Đầu Loto
0 00.
1
2 23.
3 36.
4 47. 46. 43.
5 59.
6 69. 65.
7 71.
8 80. 88.
9 92. 98. 95. 92. 96. 91.
Đuôi Loto
0 80. 00.
1 71. 91.
2 92. 92.
3 23. 43.
4
5 95. 65.
6 36. 46. 96.
7 47.
8 98. 88.
9 69. 59.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018
Gải Đ.Biệt 306051
Giải nhất 47540
Giải nhì 47619
Giải ba 67258 - 29373
Giải tư 55282 92293
38066 - 35754
64829 - 63639 - 52773
Giải năm 5317
Giải sáu 0005 - 3366 - 5500
Giải bảy 783
Giải tám 10
Đầu Loto
0 05. 00.
1 19. 17. 10.
2 29.
3 39.
4 40.
5 58. 54. 51.
6 66. 66.
7 73. 73.
8 82. 83.
9 93.
Đuôi Loto
0 40. 00. 10.
1 51.
2 82.
3 73. 93. 73. 83.
4 54.
5 05.
6 66. 66.
7 17.
8 58.
9 19. 29. 39.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 22 tháng 01 năm 2018
Gải Đ.Biệt
Giải nhất 20752
Giải nhì 81209
Giải ba 09741 - 91261
Giải tư 34061 67440
70722 - 30442
42206 - 41298 - 24385
Giải năm 0061
Giải sáu 4162 - 9262 - 0105
Giải bảy 011
Giải tám 56
Đầu Loto
0 09. 06. 05.
1 11.
2 22.
3
4 41. 40. 42.
5 52. 56.
6 61. 61. 61. 62. 62.
7
8 85.
9 98.
Đuôi Loto
0 40.
1 41. 61. 61. 61. 11.
2 52. 22. 42. 62. 62.
3
4
5 85. 05.
6 06. 56.
7
8 98.
9 09.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018
Gải Đ.Biệt 287290
Giải nhất 93407
Giải nhì 85984
Giải ba 55053 - 20256
Giải tư 02543 00821
06933 - 58773
45648 - 60251 - 47121
Giải năm 5429
Giải sáu 8847 - 9543 - 3544
Giải bảy 861
Giải tám 58
Đầu Loto
0 07.
1
2 21. 21. 29.
3 33.
4 43. 48. 47. 43. 44.
5 53. 56. 51. 58.
6 61.
7 73.
8 84.
9 90.
Đuôi Loto
0 90.
1 21. 51. 21. 61.
2
3 53. 43. 33. 73. 43.
4 84. 44.
5
6 56.
7 07. 47.
8 48. 58.
9 29.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 15 tháng 01 năm 2018
Gải Đ.Biệt 512221
Giải nhất 16713
Giải nhì 41327
Giải ba 89617 - 02643
Giải tư 59486 93204
83935 - 17760
37449 - 99491 - 24910
Giải năm 4011
Giải sáu 5058 - 2398 - 0195
Giải bảy 702
Giải tám 01
Đầu Loto
0 04. 02. 01.
1 13. 17. 10. 11.
2 27. 21.
3 35.
4 43. 49.
5 58.
6 60.
7
8 86.
9 91. 98. 95.
Đuôi Loto
0 60. 10.
1 91. 11. 01. 21.
2 02.
3 13. 43.
4 04.
5 35. 95.
6 86.
7 27. 17.
8 58. 98.
9 49.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018
Gải Đ.Biệt 850085
Giải nhất 02819
Giải nhì 88661
Giải ba 89213 - 87026
Giải tư 19162 66393
94516 - 76063
26654 - 71388 - 03383
Giải năm 9969
Giải sáu 3978 - 8725 - 6029
Giải bảy 991
Giải tám 47
Đầu Loto
0
1 19. 13. 16.
2 26. 25. 29.
3
4 47.
5 54.
6 61. 62. 63. 69.
7 78.
8 88. 83. 85.
9 93. 91.
Đuôi Loto
0
1 61. 91.
2 62.
3 13. 93. 63. 83.
4 54.
5 25. 85.
6 26. 16.
7 47.
8 88. 78.
9 19. 69. 29.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 01 tháng 01 năm 2018
Gải Đ.Biệt 526989
Giải nhất 73247
Giải nhì 49084
Giải ba 83991 - 77028
Giải tư 12948 51769
86882 - 52940
67210 - 90391 - 48288
Giải năm 5065
Giải sáu 6438 - 1991 - 6183
Giải bảy 622
Giải tám 81
Đầu Loto
0
1 10.
2 28. 22.
3 38.
4 47. 48. 40.
5
6 69. 65.
7
8 84. 82. 88. 83. 81. 89.
9 91. 91. 91.
Đuôi Loto
0 40. 10.
1 91. 91. 91. 81.
2 82. 22.
3 83.
4 84.
5 65.
6
7 47.
8 28. 48. 88. 38.
9 69. 89.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 30 tháng 12 năm 2017
Gải Đ.Biệt 648470
Giải nhất 30633
Giải nhì 42914
Giải ba 15257 - 15477
Giải tư 22911 36937
72974 - 73813
37853 - 55162 - 39778
Giải năm 1072
Giải sáu 3734 - 4290 - 4788
Giải bảy 243
Giải tám 17
Đầu Loto
0
1 14. 11. 13. 17.
2
3 33. 37. 34.
4 43.
5 57. 53.
6 62.
7 77. 74. 78. 72. 70.
8 88.
9 90.
Đuôi Loto
0 90. 70.
1 11.
2 62. 72.
3 33. 13. 53. 43.
4 14. 74. 34.
5
6
7 57. 77. 37. 17.
8 78. 88.
9


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017
Gải Đ.Biệt 539548
Giải nhất 82452
Giải nhì 96835
Giải ba 47246 - 68558
Giải tư 00362 16046
77844 - 81673
54870 - 29001 - 41890
Giải năm 7861
Giải sáu 5807 - 8962 - 0121
Giải bảy 289
Giải tám 22
Đầu Loto
0 01. 07.
1
2 21. 22.
3 35.
4 46. 46. 44. 48.
5 52. 58.
6 62. 61. 62.
7 73. 70.
8 89.
9 90.
Đuôi Loto
0 70. 90.
1 01. 61. 21.
2 52. 62. 62. 22.
3 73.
4 44.
5 35.
6 46. 46.
7 07.
8 58. 48.
9 89.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017
Gải Đ.Biệt 483147
Giải nhất 68300
Giải nhì 86546
Giải ba 59052 - 66166
Giải tư 52681 02305
18789 - 20701
70522 - 53509 - 97876
Giải năm 5151
Giải sáu 7227 - 3652 - 8478
Giải bảy 352
Giải tám 94
Đầu Loto
0 00. 05. 01. 09.
1
2 22. 27.
3
4 46. 47.
5 52. 51. 52. 52.
6 66.
7 76. 78.
8 81. 89.
9 94.
Đuôi Loto
0 00.
1 81. 01. 51.
2 52. 22. 52. 52.
3
4 94.
5 05.
6 46. 66. 76.
7 27. 47.
8 78.
9 89. 09.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2017
Gải Đ.Biệt 422870
Giải nhất 64605
Giải nhì 97201
Giải ba 79408 - 40748
Giải tư 75131 02216
88013 - 52599
86244 - 33855 - 80639
Giải năm 3857
Giải sáu 8820 - 9048 - 3086
Giải bảy 412
Giải tám 88
Đầu Loto
0 05. 01. 08.
1 16. 13. 12.
2 20.
3 31. 39.
4 48. 44. 48.
5 55. 57.
6
7 70.
8 86. 88.
9 99.
Đuôi Loto
0 20. 70.
1 01. 31.
2 12.
3 13.
4 44.
5 05. 55.
6 16. 86.
7 57.
8 08. 48. 48. 88.
9 99. 39.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017
Gải Đ.Biệt 434130
Giải nhất 66977
Giải nhì 24589
Giải ba 53978 - 17981
Giải tư 33642 89480
67354 - 29401
34118 - 79992 - 59310
Giải năm 1903
Giải sáu 8125 - 0632 - 4898
Giải bảy 503
Giải tám 58
Đầu Loto
0 01. 03. 03.
1 18. 10.
2 25.
3 32. 30.
4 42.
5 54. 58.
6
7 77. 78.
8 89. 81. 80.
9 92. 98.
Đuôi Loto
0 80. 10. 30.
1 81. 01.
2 42. 92. 32.
3 03. 03.
4 54.
5 25.
6
7 77.
8 78. 18. 98. 58.
9 89.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2017
Gải Đ.Biệt 807921
Giải nhất 52715
Giải nhì 52768
Giải ba 64531 - 90469
Giải tư 35598 36663
16690 - 66373
54787 - 67484 - 45422
Giải năm 0415
Giải sáu 1347 - 4424 - 0774
Giải bảy 803
Giải tám 03
Đầu Loto
0 03. 03.
1 15. 15.
2 22. 24. 21.
3 31.
4 47.
5
6 68. 69. 63.
7 73. 74.
8 87. 84.
9 98. 90.
Đuôi Loto
0 90.
1 31. 21.
2 22.
3 63. 73. 03. 03.
4 84. 24. 74.
5 15. 15.
6
7 87. 47.
8 68. 98.
9 69.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 09 tháng 12 năm 2017
Gải Đ.Biệt 364103
Giải nhất 27790
Giải nhì 61837
Giải ba 00567 - 01451
Giải tư 51994 29943
08230 - 55316
64676 - 83064 - 07518
Giải năm 6520
Giải sáu 1741 - 5936 - 6201
Giải bảy 856
Giải tám 55
Đầu Loto
0 01. 03.
1 16. 18.
2 20.
3 37. 30. 36.
4 43. 41.
5 51. 56. 55.
6 67. 64.
7 76.
8
9 90. 94.
Đuôi Loto
0 90. 30. 20.
1 51. 41. 01.
2
3 43. 03.
4 94. 64.
5 55.
6 16. 76. 36. 56.
7 37. 67.
8 18.
9


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 04 tháng 12 năm 2017
Gải Đ.Biệt 019127
Giải nhất 34144
Giải nhì 64145
Giải ba 52965 - 80730
Giải tư 16281 21319
50390 - 97990
45914 - 81185 - 46493
Giải năm 5834
Giải sáu 7582 - 3871 - 8700
Giải bảy 919
Giải tám 54
Đầu Loto
0 00.
1 19. 14. 19.
2 27.
3 30. 34.
4 44. 45.
5 54.
6 65.
7 71.
8 81. 85. 82.
9 90. 90. 93.
Đuôi Loto
0 30. 90. 90. 00.
1 81. 71.
2 82.
3 93.
4 44. 14. 34. 54.
5 45. 65. 85.
6
7 27.
8
9 19. 19.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 02 tháng 12 năm 2017
Gải Đ.Biệt 711351
Giải nhất 18328
Giải nhì 04664
Giải ba 98493 - 29363
Giải tư 22508 56036
36809 - 49065
92420 - 89464 - 29467
Giải năm 3911
Giải sáu 9266 - 1697 - 8056
Giải bảy 160
Giải tám 48
Đầu Loto
0 08. 09.
1 11.
2 28. 20.
3 36.
4 48.
5 56. 51.
6 64. 63. 65. 64. 67. 66. 60.
7
8
9 93. 97.
Đuôi Loto
0 20. 60.
1 11. 51.
2
3 93. 63.
4 64. 64.
5 65.
6 36. 66. 56.
7 67. 97.
8 28. 08. 48.
9 09.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2017
Gải Đ.Biệt 921984
Giải nhất 80797
Giải nhì 62093
Giải ba 00003 - 70604
Giải tư 83440 53406
19539 - 85220
57906 - 24426 - 49768
Giải năm 4867
Giải sáu 9839 - 8371 - 9512
Giải bảy 204
Giải tám 18
Đầu Loto
0 03. 04. 06. 06. 04.
1 12. 18.
2 20. 26.
3 39. 39.
4 40.
5
6 68. 67.
7 71.
8 84.
9 97. 93.
Đuôi Loto
0 40. 20.
1 71.
2 12.
3 93. 03.
4 04. 04. 84.
5
6 06. 06. 26.
7 97. 67.
8 68. 18.
9 39. 39.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017
Gải Đ.Biệt 774581
Giải nhất 55638
Giải nhì 58475
Giải ba 21191 - 09610
Giải tư 25041 34139
05202 - 04925
85950 - 04118 - 76149
Giải năm 9401
Giải sáu 0274 - 6275 - 0665
Giải bảy 199
Giải tám 98
Đầu Loto
0 02. 01.
1 10. 18.
2 25.
3 38. 39.
4 41. 49.
5 50.
6 65.
7 75. 74. 75.
8 81.
9 91. 99. 98.
Đuôi Loto
0 10. 50.
1 91. 41. 01. 81.
2 02.
3
4 74.
5 75. 25. 75. 65.
6
7
8 38. 18. 98.
9 39. 49. 99.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017
Gải Đ.Biệt 862409
Giải nhất 67578
Giải nhì 06903
Giải ba 31690 - 22363
Giải tư 18079 76135
40643 - 82450
59658 - 11589 - 06150
Giải năm 3426
Giải sáu 9466 - 3764 - 6674
Giải bảy 585
Giải tám 93
Đầu Loto
0 03. 09.
1
2 26.
3 35.
4 43.
5 50. 58. 50.
6 63. 66. 64.
7 78. 79. 74.
8 89. 85.
9 90. 93.
Đuôi Loto
0 90. 50. 50.
1
2
3 03. 63. 43. 93.
4 64. 74.
5 35. 85.
6 26. 66.
7
8 78. 58.
9 79. 89. 09.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2017
Gải Đ.Biệt 015571
Giải nhất 36537
Giải nhì 66134
Giải ba 17334 - 89952
Giải tư 06563 09805
68271 - 23722
10807 - 51453 - 73025
Giải năm 3033
Giải sáu 7642 - 9604 - 1678
Giải bảy 757
Giải tám 93
Đầu Loto
0 05. 07. 04.
1
2 22. 25.
3 37. 34. 34. 33.
4 42.
5 52. 53. 57.
6 63.
7 71. 78. 71.
8
9 93.
Đuôi Loto
0
1 71. 71.
2 52. 22. 42.
3 63. 53. 33. 93.
4 34. 34. 04.
5 05. 25.
6
7 37. 07. 57.
8 78.
9


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017
Gải Đ.Biệt 573879
Giải nhất 37358
Giải nhì 22112
Giải ba 67001 - 96971
Giải tư 42403 55226
56017 - 97500
93581 - 57187 - 30717
Giải năm 9503
Giải sáu 9704 - 4325 - 8939
Giải bảy 137
Giải tám 05
Đầu Loto
0 01. 03. 00. 03. 04. 05.
1 12. 17. 17.
2 26. 25.
3 39. 37.
4
5 58.
6
7 71. 79.
8 81. 87.
9
Đuôi Loto
0 00.
1 01. 71. 81.
2 12.
3 03. 03.
4 04.
5 25. 05.
6 26.
7 17. 87. 17. 37.
8 58.
9 39. 79.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 11 tháng 11 năm 2017
Gải Đ.Biệt 987028
Giải nhất 31159
Giải nhì 05333
Giải ba 29939 - 50052
Giải tư 99155 25823
62403 - 70213
39288 - 72200 - 96693
Giải năm 1532
Giải sáu 4161 - 3018 - 6156
Giải bảy 950
Giải tám 23
Đầu Loto
0 03. 00.
1 13. 18.
2 23. 23. 28.
3 33. 39. 32.
4
5 59. 52. 55. 56. 50.
6 61.
7
8 88.
9 93.
Đuôi Loto
0 00. 50.
1 61.
2 52. 32.
3 33. 23. 03. 13. 93. 23.
4
5 55.
6 56.
7
8 88. 18. 28.
9 59. 39.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 06 tháng 11 năm 2017
Gải Đ.Biệt 544323
Giải nhất 66558
Giải nhì 66966
Giải ba 20964 - 78072
Giải tư 02456 16740
98531 - 98992
12063 - 70678 - 65418
Giải năm 7633
Giải sáu 7711 - 0869 - 9020
Giải bảy 454
Giải tám 40
Đầu Loto
0
1 18. 11.
2 20. 23.
3 31. 33.
4 40. 40.
5 58. 56. 54.
6 66. 64. 63. 69.
7 72. 78.
8
9 92.
Đuôi Loto
0 40. 20. 40.
1 31. 11.
2 72. 92.
3 63. 33. 23.
4 64. 54.
5
6 66. 56.
7
8 58. 78. 18.
9 69.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 04 tháng 11 năm 2017
Gải Đ.Biệt 716606
Giải nhất 23782
Giải nhì 27098
Giải ba 76083 - 10853
Giải tư 25397 85736
95915 - 40335
66152 - 90191 - 45430
Giải năm 3022
Giải sáu 5153 - 7554 - 2476
Giải bảy 507
Giải tám 33
Đầu Loto
0 07. 06.
1 15.
2 22.
3 36. 35. 30. 33.
4
5 53. 52. 53. 54.
6
7 76.
8 82. 83.
9 98. 97. 91.
Đuôi Loto
0 30.
1 91.
2 82. 52. 22.
3 83. 53. 53. 33.
4 54.
5 15. 35.
6 36. 76. 06.
7 97. 07.
8 98.
9


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017
Gải Đ.Biệt 064305
Giải nhất 94720
Giải nhì 43361
Giải ba 00428 - 39371
Giải tư 33811 68688
76074 - 62104
49425 - 24543 - 13916
Giải năm 9906
Giải sáu 0559 - 3776 - 2974
Giải bảy 034
Giải tám 21
Đầu Loto
0 04. 06. 05.
1 11. 16.
2 20. 28. 25. 21.
3 34.
4 43.
5 59.
6 61.
7 71. 74. 76. 74.
8 88.
9
Đuôi Loto
0 20.
1 61. 71. 11. 21.
2
3 43.
4 74. 04. 74. 34.
5 25. 05.
6 16. 06. 76.
7
8 28. 88.
9 59.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017
Gải Đ.Biệt 226898
Giải nhất 57145
Giải nhì 35079
Giải ba 11308 - 85459
Giải tư 36253 95671
00545 - 42691
97861 - 82561 - 92797
Giải năm 8215
Giải sáu 9444 - 1776 - 7685
Giải bảy 476
Giải tám 99
Đầu Loto
0 08.
1 15.
2
3
4 45. 45. 44.
5 59. 53.
6 61. 61.
7 79. 71. 76. 76.
8 85.
9 91. 97. 99. 98.
Đuôi Loto
0
1 71. 91. 61. 61.
2
3 53.
4 44.
5 45. 45. 15. 85.
6 76. 76.
7 97.
8 08. 98.
9 79. 59. 99.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017
Gải Đ.Biệt 623567
Giải nhất 51728
Giải nhì 71731
Giải ba 94840 - 55085
Giải tư 46512 31329
96827 - 41235
24084 - 69946 - 54114
Giải năm 8419
Giải sáu 1980 - 8976 - 8803
Giải bảy 543
Giải tám 13
Đầu Loto
0 03.
1 12. 14. 19. 13.
2 28. 29. 27.
3 31. 35.
4 40. 46. 43.
5
6 67.
7 76.
8 85. 84. 80.
9
Đuôi Loto
0 40. 80.
1 31.
2 12.
3 03. 43. 13.
4 84. 14.
5 85. 35.
6 46. 76.
7 27. 67.
8 28.
9 29. 19.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 21 tháng 10 năm 2017
Gải Đ.Biệt 572653
Giải nhất 29422
Giải nhì 42907
Giải ba 65049 - 76764
Giải tư 16806 12479
39776 - 85662
77565 - 39213 - 93097
Giải năm 0730
Giải sáu 5032 - 9350 - 7370
Giải bảy 750
Giải tám 17
Đầu Loto
0 07. 06.
1 13. 17.
2 22.
3 30. 32.
4 49.
5 50. 50. 53.
6 64. 62. 65.
7 79. 76. 70.
8
9 97.
Đuôi Loto
0 30. 50. 70. 50.
1
2 22. 62. 32.
3 13. 53.
4 64.
5 65.
6 06. 76.
7 07. 97. 17.
8
9 49. 79.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2017
Gải Đ.Biệt 100897
Giải nhất 92986
Giải nhì 41732
Giải ba 25837 - 57530
Giải tư 31103 29741
79753 - 85065
09792 - 85111 - 49355
Giải năm 8545
Giải sáu 8618 - 1046 - 1412
Giải bảy 200
Giải tám 97
Đầu Loto
0 03. 00.
1 11. 18. 12.
2
3 32. 37. 30.
4 41. 45. 46.
5 53. 55.
6 65.
7
8 86.
9 92. 97. 97.
Đuôi Loto
0 30. 00.
1 41. 11.
2 32. 92. 12.
3 03. 53.
4
5 65. 55. 45.
6 86. 46.
7 37. 97. 97.
8 18.
9


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017
Gải Đ.Biệt 707718
Giải nhất 83748
Giải nhì 46525
Giải ba 16317 - 88272
Giải tư 49464 44159
15435 - 83114
77303 - 42587 - 41194
Giải năm 5912
Giải sáu 4457 - 7015 - 0892
Giải bảy 414
Giải tám 20
Đầu Loto
0 03.
1 17. 14. 12. 15. 14. 18.
2 25. 20.
3 35.
4 48.
5 59. 57.
6 64.
7 72.
8 87.
9 94. 92.
Đuôi Loto
0 20.
1
2 72. 12. 92.
3 03.
4 64. 14. 94. 14.
5 25. 35. 15.
6
7 17. 87. 57.
8 48. 18.
9 59.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 09 tháng 10 năm 2017
Gải Đ.Biệt 167364
Giải nhất 70922
Giải nhì 34995
Giải ba 16725 - 26681
Giải tư 08893 15485
08588 - 57813
04101 - 98669 - 21703
Giải năm 2774
Giải sáu 7482 - 7315 - 9760
Giải bảy 154
Giải tám 11
Đầu Loto
0 01. 03.
1 13. 15. 11.
2 22. 25.
3
4
5 54.
6 69. 60. 64.
7 74.
8 81. 85. 88. 82.
9 95. 93.
Đuôi Loto
0 60.
1 81. 01. 11.
2 22. 82.
3 93. 13. 03.
4 74. 54. 64.
5 95. 25. 85. 15.
6
7
8 88.
9 69.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 07 tháng 10 năm 2017
Gải Đ.Biệt 454445
Giải nhất 77719
Giải nhì 10802
Giải ba 73693 - 84063
Giải tư 16385 37942
31966 - 40028
60697 - 52695 - 16446
Giải năm 5747
Giải sáu 5168 - 4165 - 3437
Giải bảy 278
Giải tám 15
Đầu Loto
0 02.
1 19. 15.
2 28.
3 37.
4 42. 46. 47. 45.
5
6 63. 66. 68. 65.
7 78.
8 85.
9 93. 97. 95.
Đuôi Loto
0
1
2 02. 42.
3 93. 63.
4
5 85. 95. 65. 15. 45.
6 66. 46.
7 97. 47. 37.
8 28. 68. 78.
9 19.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2017
Gải Đ.Biệt 530320
Giải nhất 90296
Giải nhì 95496
Giải ba 83360 - 75630
Giải tư 46304 57985
49998 - 15237
00226 - 53512 - 01040
Giải năm 9569
Giải sáu 1559 - 0158 - 0642
Giải bảy 390
Giải tám 56
Đầu Loto
0 04.
1 12.
2 26. 20.
3 30. 37.
4 40. 42.
5 59. 58. 56.
6 60. 69.
7
8 85.
9 96. 96. 98. 90.
Đuôi Loto
0 60. 30. 40. 90. 20.
1
2 12. 42.
3
4 04.
5 85.
6 96. 96. 26. 56.
7 37.
8 98. 58.
9 69. 59.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 30 tháng 09 năm 2017
Gải Đ.Biệt 906163
Giải nhất 68117
Giải nhì 95274
Giải ba 77962 - 70828
Giải tư 42435 77489
35204 - 27636
24576 - 33394 - 76465
Giải năm 4465
Giải sáu 4074 - 1941 - 6962
Giải bảy 609
Giải tám 20
Đầu Loto
0 04. 09.
1 17.
2 28. 20.
3 35. 36.
4 41.
5
6 62. 65. 65. 62. 63.
7 74. 76. 74.
8 89.
9 94.
Đuôi Loto
0 20.
1 41.
2 62. 62.
3 63.
4 74. 04. 94. 74.
5 35. 65. 65.
6 36. 76.
7 17.
8 28.
9 89. 09.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 25 tháng 09 năm 2017
Gải Đ.Biệt 275533
Giải nhất 74361
Giải nhì 05151
Giải ba 18611 - 29161
Giải tư 62906 64675
07516 - 33964
52557 - 02635 - 70198
Giải năm 9103
Giải sáu 8695 - 2256 - 3893
Giải bảy 764
Giải tám 64
Đầu Loto
0 06. 03.
1 11. 16.
2
3 35. 33.
4
5 51. 57. 56.
6 61. 61. 64. 64. 64.
7 75.
8
9 98. 95. 93.
Đuôi Loto
0
1 61. 51. 11. 61.
2
3 03. 93. 33.
4 64. 64. 64.
5 75. 35. 95.
6 06. 16. 56.
7 57.
8 98.
9


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 23 tháng 09 năm 2017
Gải Đ.Biệt 624153
Giải nhất 70698
Giải nhì 97962
Giải ba 10185 - 92160
Giải tư 68147 29499
72039 - 37829
33208 - 37927 - 36732
Giải năm 9133
Giải sáu 5684 - 1237 - 2470
Giải bảy 012
Giải tám 80
Đầu Loto
0 08.
1 12.
2 29. 27.
3 39. 32. 33. 37.
4 47.
5 53.
6 62. 60.
7 70.
8 85. 84. 80.
9 98. 99.
Đuôi Loto
0 60. 70. 80.
1
2 62. 32. 12.
3 33. 53.
4 84.
5 85.
6
7 47. 27. 37.
8 98. 08.
9 99. 39. 29.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 18 tháng 09 năm 2017
Gải Đ.Biệt 471616
Giải nhất 08235
Giải nhì 09577
Giải ba 63302 - 59748
Giải tư 74125 64981
50599 - 67656
11343 - 92258 - 22115
Giải năm 5205
Giải sáu 4059 - 2702 - 4577
Giải bảy 560
Giải tám 70
Đầu Loto
0 02. 05. 02.
1 15. 16.
2 25.
3 35.
4 48. 43.
5 56. 58. 59.
6 60.
7 77. 77. 70.
8 81.
9 99.
Đuôi Loto
0 60. 70.
1 81.
2 02. 02.
3 43.
4
5 35. 25. 15. 05.
6 56. 16.
7 77. 77.
8 48. 58.
9 99. 59.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 16 tháng 09 năm 2017
Gải Đ.Biệt 882724
Giải nhất 37937
Giải nhì 84305
Giải ba 45321 - 08472
Giải tư 34428 87251
33306 - 30307
03602 - 29037 - 57498
Giải năm 3329
Giải sáu 5724 - 7685 - 4802
Giải bảy 558
Giải tám 30
Đầu Loto
0 05. 06. 07. 02. 02.
1
2 21. 28. 29. 24. 24.
3 37. 37. 30.
4
5 51. 58.
6
7 72.
8 85.
9 98.
Đuôi Loto
0 30.
1 21. 51.
2 72. 02. 02.
3
4 24. 24.
5 05. 85.
6 06.
7 37. 07. 37.
8 28. 98. 58.
9 29.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 11 tháng 09 năm 2017
Gải Đ.Biệt 111968
Giải nhất 61938
Giải nhì 17447
Giải ba 86257 - 77885
Giải tư 95305 19432
78858 - 65981
48164 - 73164 - 69873
Giải năm 7682
Giải sáu 8320 - 1432 - 3997
Giải bảy 944
Giải tám 43
Đầu Loto
0 05.
1
2 20.
3 38. 32. 32.
4 47. 44. 43.
5 57. 58.
6 64. 64. 68.
7 73.
8 85. 81. 82.
9 97.
Đuôi Loto
0 20.
1 81.
2 32. 82. 32.
3 73. 43.
4 64. 64. 44.
5 85. 05.
6
7 47. 57. 97.
8 38. 58. 68.
9


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 09 tháng 09 năm 2017
Gải Đ.Biệt 609622
Giải nhất 98392
Giải nhì 44946
Giải ba 09605 - 09449
Giải tư 45671 81673
45037 - 44277
45996 - 35190 - 96676
Giải năm 2500
Giải sáu 9094 - 0628 - 6396
Giải bảy 571
Giải tám 29
Đầu Loto
0 05. 00.
1
2 28. 29. 22.
3 37.
4 46. 49.
5
6
7 71. 73. 77. 76. 71.
8
9 92. 96. 90. 94. 96.
Đuôi Loto
0 90. 00.
1 71. 71.
2 92. 22.
3 73.
4 94.
5 05.
6 46. 96. 76. 96.
7 37. 77.
8 28.
9 49. 29.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 04 tháng 09 năm 2017
Gải Đ.Biệt 836515
Giải nhất 55825
Giải nhì 14490
Giải ba 97282 - 98493
Giải tư 08442 43756
70610 - 66035
80631 - 06268 - 03694
Giải năm 8330
Giải sáu 6281 - 8646 - 9141
Giải bảy 054
Giải tám 40
Đầu Loto
0
1 10. 15.
2 25.
3 35. 31. 30.
4 42. 46. 41. 40.
5 56. 54.
6 68.
7
8 82. 81.
9 90. 93. 94.
Đuôi Loto
0 90. 10. 30. 40.
1 31. 81. 41.
2 82. 42.
3 93.
4 94. 54.
5 25. 35. 15.
6 56. 46.
7
8 68.
9


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 02 tháng 09 năm 2017
Gải Đ.Biệt 558048
Giải nhất 16390
Giải nhì 11175
Giải ba 59825 - 95646
Giải tư 40880 23256
90811 - 62505
36745 - 25179 - 72444
Giải năm 9317
Giải sáu 9763 - 3655 - 1525
Giải bảy 854
Giải tám 40
Đầu Loto
0 05.
1 11. 17.
2 25. 25.
3
4 46. 45. 44. 40. 48.
5 56. 55. 54.
6 63.
7 75. 79.
8 80.
9 90.
Đuôi Loto
0 90. 80. 40.
1 11.
2
3 63.
4 44. 54.
5 75. 25. 05. 45. 55. 25.
6 46. 56.
7 17.
8 48.
9 79.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ hai ngày 28 tháng 08 năm 2017
Gải Đ.Biệt 940137
Giải nhất 03274
Giải nhì 85851
Giải ba 35230 - 39665
Giải tư 53086 96273
13162 - 67721
61595 - 91677 - 48509
Giải năm 1870
Giải sáu 1321 - 2690 - 1660
Giải bảy 642
Giải tám 02
Đầu Loto
0 09. 02.
1
2 21. 21.
3 30. 37.
4 42.
5 51.
6 65. 62. 60.
7 74. 73. 77. 70.
8 86.
9 95. 90.
Đuôi Loto
0 30. 70. 90. 60.
1 51. 21. 21.
2 62. 42. 02.
3 73.
4 74.
5 65. 95.
6 86.
7 77. 37.
8
9 09.


TP.HCM

Kết quả xổ số TP.HCM

Thứ bảy ngày 26 tháng 08 năm 2017
Gải Đ.Biệt 350837
Giải nhất 84331
Giải nhì 57987
Giải ba 74987 - 98112
Giải tư 65737 45209
54423 - 91591
16811 - 27999 - 15590
Giải năm 8990
Giải sáu 4628 - 0725 - 4367
Giải bảy 382
Giải tám 54
Đầu Loto
0 09.
1 12. 11.
2 23. 28. 25.
3 31. 37. 37.
4
5 54.
6 67.
7
8 87. 87. 82.
9 91. 99. 90. 90.
Đuôi Loto
0 90. 90.
1 31. 91. 11.
2 12. 82.
3 23.
4 54.
5 25.
6
7 87. 87. 37. 67. 37.
8 28.
9 09. 99.


Cầu 2 nháy 18-08-2018

Cầu Loto đẹp 18-08-2018

10,01 11,11 12,21 13,31 14,41 15,51 16,61 17,71 18,81 19,91 20,02 21,12 22,22 23,32 24,42 25,52 26,62 27,72 28,82 29,92 30,03 31,13 32,23 33,33 34,43 35,53 36,63 37,73 38,83 39,93 40,04 41,14 42,24 43,34 44,44 45,54 46,64 47,74 48,84 49,94 50,05 51,15 52,25 53,35 54,45 55,55 56,65 57,75 58,85 59,95 60,06 61,16 62,26 63,36 64,46 65,56 66,66 67,76 68,86 69,96 70,07 71,17 72,27 73,37 74,47 75,57 76,67 77,77 78,87 79,97 80,08 81,18 82,28 83,38 84,48 85,58 86,68 87,78 88,88 89,98 90,09 91,19 92,29 93,39 94,49 95,59 96,69 97,79 98,89 99,99