Thống kê đầu đuôi loto, dự đoán đầu đuôi xuất hiện nhiều

Biên ngày :
1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0123456789
16-12-20181 lần5 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần4 lần0 lần7 lần
15-12-20184 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần0 lần4 lần4 lần1 lần
14-12-20184 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần7 lần1 lần
13-12-20183 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần5 lần3 lần
12-12-20182 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần
11-12-20182 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
10-12-20188 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
09-12-20184 lần1 lần4 lần1 lần6 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
08-12-20187 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
07-12-20184 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần7 lần2 lần2 lần1 lần
06-12-20184 lần0 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
05-12-20183 lần3 lần0 lần0 lần4 lần5 lần4 lần0 lần6 lần2 lần
04-12-20181 lần2 lần2 lần4 lần1 lần6 lần5 lần2 lần1 lần3 lần
03-12-20183 lần4 lần3 lần0 lần6 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
02-12-20183 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần3 lần
01-12-20183 lần2 lần7 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
30-11-20183 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần
29-11-20184 lần2 lần2 lần6 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
28-11-20183 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần7 lần3 lần2 lần2 lần
27-11-20181 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần5 lần2 lần2 lần3 lần
26-11-20182 lần0 lần3 lần4 lần5 lần2 lần0 lần4 lần5 lần2 lần
25-11-20182 lần8 lần6 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
24-11-20182 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
23-11-20186 lần6 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
22-11-20181 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
21-11-20181 lần2 lần4 lần3 lần2 lần5 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
20-11-20187 lần4 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
19-11-20183 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
18-11-20181 lần1 lần3 lần5 lần4 lần3 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
17-11-20185 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
Tổng97 lần76 lần82 lần72 lần73 lần91 lần81 lần84 lần80 lần74 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0123456789
16-12-20185 lần4 lần3 lần5 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
15-12-20185 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
14-12-20182 lần3 lần3 lần4 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
13-12-20181 lần1 lần3 lần3 lần5 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
12-12-20182 lần6 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
11-12-20182 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
10-12-20182 lần5 lần2 lần2 lần1 lần5 lần4 lần4 lần2 lần0 lần
09-12-20180 lần2 lần2 lần1 lần4 lần5 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
08-12-20183 lần3 lần6 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
07-12-20181 lần4 lần6 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
06-12-20180 lần2 lần3 lần2 lần8 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
05-12-20183 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần5 lần4 lần
04-12-20181 lần5 lần6 lần0 lần1 lần3 lần6 lần0 lần2 lần3 lần
03-12-20182 lần1 lần1 lần3 lần8 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
02-12-20183 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần5 lần4 lần2 lần
01-12-20186 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
30-11-20180 lần3 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
29-11-20181 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần5 lần7 lần2 lần2 lần
28-11-20182 lần0 lần0 lần5 lần2 lần5 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
27-11-20181 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần4 lần3 lần
26-11-20182 lần2 lần1 lần7 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
25-11-20183 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
24-11-20182 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
23-11-20182 lần2 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần
22-11-20182 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần4 lần
21-11-20181 lần4 lần4 lần2 lần0 lần4 lần2 lần4 lần1 lần5 lần
20-11-20183 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần7 lần3 lần1 lần
19-11-20181 lần4 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
18-11-20182 lần3 lần1 lần2 lần5 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
17-11-20181 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần7 lần5 lần
Tổng61 lần82 lần81 lần72 lần81 lần89 lần93 lần87 lần84 lần80 lần
 

Cầu 2 nháy 17-12-2018

Cầu Loto đẹp 17-12-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 17-12-2018

THỐNG KÊ KẾT QUẢ, PHẦN TÍCH XỔ SỐ, CÔNG CỤ SOI CẦU

Website thống kê kết quả được thiết kê năm 2016. với bảng kết quả, dữ liệu lấy từ đầu năm 2016 . Được thiết kế bởi w24.vn

Cung cấp tâc cả các công cụ soi cầu,thống kê chi tiết, miễn phí hoàn toàn.

tag: thống kê kết quả, soi cầu đặc biệt, công cụ soi cầu, soi cầu 2 nháy, soi cầu loto, diễn đàn xổ số, diễn đàn lô đề,