Xổ số theo ngày

Cầu 2 nháy 14-12-2018

Cầu Loto đẹp 14-12-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 14-12-2018

Xổ Số Điện Toán 123 Ngày
05-01-2018

6 52 237

Xổ Số Điện Toán 636 Ngày
03-01-2018

24 32 36 25 03 34

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
04-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00176 | Ngày quay thưởng 2018-01-04
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1195 6 15.000.000
Giải Nhì 1216 - 2019 18 6.500.000
Giải Ba 2579 - 1217 - 3813 34 3.000.000
Giải K. Khích 1 x195 68 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx95 441 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
02-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00175 | Ngày quay thưởng 2018-01-02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 8104 1 15.000.000
Giải Nhì 4109 - 2029 21 6.500.000
Giải Ba 7315 - 1444 - 1585 26 3.000.000
Giải K. Khích 1 x104 49 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx04 580 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
30-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00174 | Ngày quay thưởng 2017-12-30
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1690 5 15.000.000
Giải Nhì 7267 - 2122 17 6.500.000
Giải Ba 8136 - 1361 - 3115 13 3.000.000
Giải K. Khích 1 x690 52 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx90 559 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
28-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00173 | Ngày quay thưởng 2017-12-28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 6138 4 15.000.000
Giải Nhì 0046 - 7830 9 6.500.000
Giải Ba 4565 - 5920 - 5518 45 3.000.000
Giải K. Khích 1 x138 60 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx38 1010 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
26-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00172 | Ngày quay thưởng 2017-12-26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 6051 1 15.000.000
Giải Nhì 2534 - 0906 20 6.500.000
Giải Ba 2965 - 2150 - 1254 33 3.000.000
Giải K. Khích 1 x051 45 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx51 844 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
23-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00171 | Ngày quay thưởng 2017-12-23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 2101 3 15.000.000
Giải Nhì 6645 - 1917 6 6.500.000
Giải Ba 3044 - 8141 - 5110 4 3.000.000
Giải K. Khích 1 x101 62 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx01 436 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
21-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00170 | Ngày quay thưởng 2017-12-21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 3279 8 15.000.000
Giải Nhì 8531 - 4302 9 6.500.000
Giải Ba 5069 - 5763 - 5539 46 3.000.000
Giải K. Khích 1 x279 112 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx79 1331 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
19-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00169 | Ngày quay thưởng 2017-12-19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 0166 20 15.000.000
Giải Nhì 1189 - 3718 15 6.500.000
Giải Ba 8217 - 1537 - 9539 18 3.000.000
Giải K. Khích 1 x166 42 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx66 841 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
16-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00168 | Ngày quay thưởng 2017-12-16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 2280 3 15.000.000
Giải Nhì 5172 - 2826 16 6.500.000
Giải Ba 0680 - 9473 - 8703 15 3.000.000
Giải K. Khích 1 x280 50 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx80 456 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
14-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00167 | Ngày quay thưởng 2017-12-14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 6557 22 15.000.000
Giải Nhì 3455 - 5617 41 6.500.000
Giải Ba 7735 - 9803 - 0321 8 3.000.000
Giải K. Khích 1 x557 188 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx57 878 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
31-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00227 | Ngày quay thưởng 2017-12-31
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.360.960.500
Giải Nhất 31 10.000.000
Giải Nhì 1308 300.000
Giải Ba 22325 14.360.960.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
29-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00226 | Ngày quay thưởng 2017-12-29
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 105.541.617.500
Giải Nhất 101 10.000.000
Giải Nhì 3651 300.000
Giải Ba 55822 105.541.617.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
17-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00208 | Ngày quay thưởng 2017-11-17
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 13.915.237.000
Giải Nhất 17 10.000.000
Giải Nhì 1068 300.000
Giải Ba 18587 13.915.237.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
15-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00207 | Ngày quay thưởng 2017-11-15
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 20.031.482.500
Giải Nhất 42 10.000.000
Giải Nhì 2024 300.000
Giải Ba 27601 20.031.482.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
08-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00204 | Ngày quay thưởng 2017-11-08
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.042.946.500
Giải Nhất 26 10.000.000
Giải Nhì 1056 300.000
Giải Ba 18214 14.042.946.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
05-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00203 | Ngày quay thưởng 2017-11-05
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 39.508.281.500
Giải Nhất 40 10.000.000
Giải Nhì 1633 300.000
Giải Ba 28531 39.508.281.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
20-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00196 | Ngày quay thưởng 2017-10-20
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.044.139.000
Giải Nhất 25 10.000.000
Giải Nhì 1273 300.000
Giải Ba 20761 14.044.139.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
18-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00195 | Ngày quay thưởng 2017-10-18
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 49.725.546.500
Giải Nhất 60 10.000.000
Giải Nhì 2641 300.000
Giải Ba 38500 49.725.546.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
29-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00187 | Ngày quay thưởng 2017-09-29
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.386.322.000
Giải Nhất 20 10.000.000
Giải Nhì 1166 300.000
Giải Ba 20811 14.386.322.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
27-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00186 | Ngày quay thưởng 2017-09-27
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 112.128.144.500
Giải Nhất 85 10.000.000
Giải Nhì 3964 300.000
Giải Ba 69922 112.128.144.500

THỐNG KÊ KẾT QUẢ, PHẦN TÍCH XỔ SỐ, CÔNG CỤ SOI CẦU

Website thống kê kết quả được thiết kê năm 2016. với bảng kết quả, dữ liệu lấy từ đầu năm 2016 . Được thiết kế bởi w24.vn

Cung cấp tâc cả các công cụ soi cầu,thống kê chi tiết, miễn phí hoàn toàn.

tag: thống kê kết quả, soi cầu đặc biệt, công cụ soi cầu, soi cầu 2 nháy, soi cầu loto, diễn đàn xổ số, diễn đàn lô đề,