Thống kê giải đặc biệt ngày

Biên ngày: 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CỦA CÁC NGÀY SAU KHI RA ĐẶC BIỆT 10 NGÀY 16/12/2018
Hướng dẫn: Đây là bảng thống kê giúp bạn phán đoán được đặc biệt của ngày hôm nay nhờ căn cứ vào các cặp số đặc biệt ra ngày hôm sau, ngay sau khi xuất hiện cặp số đặc biệt 10
Bảng thống kê chi tiết về đầu, đuôi, chạm số, tổng: bạn hãy xem ở cuối trang này.
Cặp số\Ngày 11
05
18
26
02
18
12
07
17
09
05
17
24
08
16
20
03
16
12
03
16
25
12
15
14
05
15
08
05
15
0011
011
0222ĐB1
03211
04ĐB1111
05111
061111
072211
08221
0911
1011
111112
12ĐB21
13
141
151111
16211
1711
181
192
2012
211
221
231
24111
2511
261
27111
28111
291
3021
3111111
32111
33112
34
35211
361
3712111
3812
39ĐB1
401ĐB
41211
42111
431111
441ĐB
451311
461
4711
4811
4911
5011
511111
52111
5311
54111
55
561
57211
581
59
60121
6111
6211
63111
6411
6521
66111
67
681
691
701111
71
7231
73111
74111
75121
761ĐB11
77
781111
79111
8011
811111
82111
83112
8421
8511
861
87
8811
8911
901ĐB
912ĐB
925
9311111
94111
95221ĐB1
9611
971
982
9911
 
Số Số về nhiều Đầu về nhiều Đuôi về nhiều Tổng về nhiều
04 lần2 lần2 lần0 lần
12 lần1 lần1 lần0 lần
22 lần0 lần2 lần2 lần
31 lần1 lần0 lần2 lần
44 lần2 lần2 lần3 lần
51 lần0 lần1 lần0 lần
61 lần0 lần1 lần0 lần
71 lần1 lần0 lần0 lần
80 lần0 lần0 lần1 lần
94 lần3 lần1 lần1 lần
Theo bảng thống kê trên chương trình đưa lọc lấy dự đoán đặc biệt cho lần quay tới dựa trên các số xuất hiện nhiều nhất.
1.Chạm số có thể là: 0(4 lần), 4(4 lần), 3(1 lần), 9(4 lần), 1(2 lần), 2(2 lần), 7(1 lần), 6(1 lần), 5(1 lần),
2.Đầu có thể về là: 0(2 lần), 3(1 lần), 1(1 lần), 7(1 lần), 4(2 lần), 9(3 lần),
3.Đuôi có thể về là: 4(2 lần), 9(1 lần), 2(2 lần), 6(1 lần), 0(2 lần), 5(1 lần), 1(1 lần),

4.Tổng có thể về là:
4(3 lần), 2(2 lần), 3(2 lần), 8(1 lần), 9(1 lần), 10(1 lần),
Chúc THẦN TÀI đến với dự đoán và đầu tư của bạn!.